You are not connected. Please login or register

ملاقات خانواده احسان مهرابی با او؛بازجو می گوید هنوز قانع نشدم

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

PersianBoy

avatar
مدیرکل سایت
مدیرکل سایت
احسان مهرابی خبرنگار فرهیختگان که 18 بهمن بازداشت شد ، 35 روز پیش قرا کفالت صادر شد اما همزمان قرا ر بازداشت وی یک ماه تمدید شد .

کلمه:همسر احسان مهرابی ، صبح پنجشنبه توانست با وی به صورت کابینی ملاقات کنند.

به گزارش خبرنگار کلمه وی در این دیدار از روحیه خوبی برخوردار بود و به خانواده اش گفته که در زندان انفرادی است و در سلول قران را حفظ می کند .

به گفته ی اعضای خانواده، هنوز وضعیت احسان مهرابی نامشخص است و باز جو در آخرین بازجویی گفته من هنوز از بازجویی ها قانع نشده ام .

برای احسان مهرابی خبرنگار فرهیختگان که ۱۸ بهمن بازداشت شد ، ۳۵ روز پیش قرا کفالت صادر شد اما همزمان قرا ر بازداشت وی یک ماه تمدید شد .


__________________
واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ دانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت، هم کلید زندگیست گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست
View user profile http://WWW.PARSiYAN.TK

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum