You are not connected. Please login or register

الهام: هاشمی رفسنجانی تابع رهبری نبود

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

PersianBoy

avatar
مدیرکل سایت
مدیرکل سایت
مردم این جریانات را از سر انقلاب حذف خواهند كرد
جرس: غلامحسین الهام، وزیر و سخنگوی دولت نهم، طی مصاحبه با یکی از روزنامه های اصولگرا که به تازگی متن آنرا در وبسایت شخصی خود منتشر کرده است، ریشۀ حوادث بعد از انتخابات را به دورۀ پیش از دوم خرداد ۷۶ و جریانی معطوف دانست که "به دنبال تغییر محتوای نظام بوده و تا کنون ادامه داشته است". وی همچنین پیرامون هاشمی رفسنجانی و رهبران جنبش گفت "مردم خود را معطل این كژتابی ها نمی كنند و بالاخره این جریانات را از سر انقلاب حذف خواهند كرد. "

سایت شخصیِ الهام، امروز متن مصاحبۀ منتشر نشدۀ این مقام ارشد دولت قبلی محمود احمدی نژاد را که اوایل اسفندماه گذشته با ویژه‌نامه نوروزی خراسان انجام داده ولی منتشر نشده بود را روی خروجی خود نهاد تا مردِ چند شغلۀ دولت نهم، با تیتر "آنها كه میلیونها لوح فشرده در تخریب احمدی‌نژاد توزیع كردند، یك لوح هم در دفاع از خودشان توزیع می‌كردند"، جنبش سبز و جریان اصلاحات را مورد حملات خود قرار دهد.


این پدیده مربوط به دوره بعد از انتخابات نیست

سخنگوی دولت نهم در آنچه به زعم خود "ریشه یابی" حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیرمی داند، ریشۀ قضیه را ناشی از جریانی دانست که به دنبال تغییر محتوای نظام بوده و دلیل شكل‌گیری حزب كارگزاران سازندگی از بطن دولت هاشمی رفسنجانی را نیز "تلاش برای ماندگاری آن طیف فكری در قدرت" خواند و خاطرنشان کرد "اگر سابقه را مرور كنیم، خواهیم دید كارگزاران این جریان می‌خواستند گردش قدرت را محدود كنند....آنها قصد كنترل و سایه‌ افكندن بر روند كنترل قدرت در قوه مجریه را داشتند كه با شكل‌گیری جریان دوم خرداد دنبال شد ."



حمله به دولت اصلاحات

وزیر دادگستری دولت نهم، همچنین ضمن حمله به دولت اصلاحات و جریان رفرم در سالهای ۷۶ به بعد، "حركت در بستر مطبوعات، اصلاح و تغییر در قانون اساسی (تغییر قانون مطبوعات و قانون انتخابات) و همچنین گفتمان سازی سكولاریستی در كشور و تخریب ساختارهای محتواساز نظام مثل شورای نگهبان و همگرایی با گفتمان حقوق بشر غربی" را، از اتفاقات آن دوره ذکر کرد که به ادعای وی "بعلت عدم پاسخ‌گویی اصلاح طلبان به مطالبات واقعی مردم و آشكار شدن حساسیت عمومی نسبت به ارزش‌های و مراقبت‌های رهبری، مهار شد."


غلامحسین الهام در این زمینه هیچ اشاره ای به موانعی که بر سر راه دولت و مجلس اصلاحات از طریق نهادهای فراقانونی و انتصابی بوجود آمده بود، نکرده و صرفا خاطرنشان کرد "بتدریج در مجلس هفتم و در انتخابات نهم یك رجعتی به گفتمان انقلاب صورت گرفت و تلاش‌های تغییر در درون نظام، استحاله و براندازی نرم ناكام ماند."



انتخابات نهم برگشت به انقلاب بود و انتخابات دهم...

سخنگوی دولتِ قبلی محمود احمدی نژاد، انتخابات دور قبل ریاست جمهوری و پیروزی شبهه دار احمدی نژاد در سال ۸۴ را "برگشتی به گفتمان انقلاب و امام" دانست و گفت "تلاش دولت در پاسخ‌گویی به مطالبات واقعی مردم، دولت را كارآمد نشان داد؛ لذا انتخابات دهم نقطه تلاش جدی و بسیج همه جریانات شكست خورده در برگرداندن این آب رفته به جوی بود، هماهنگی و همگرایی كه داخل و خارج كشور صورت گرفت دنبال آن بود تا روند رجعت به گفتمان انقلاب كه همان گفتمان عدالت بود را محدود و در نهایت از دور خارج بكنند. حساسیت مردم و اعتماد آن ها به دولت، این حركت را كه تلاش می‌كرد با استفاده از ابزار تقلبی و گفتمان تقلبی؛ گفتمان موازی و تقلبی بسازد و در حقیقت محتوای نظام را مخدوش كند، از ریشه برانداخت. چهره‌هایی كه صورت گفتمان امام را داشتند اما حقیقتشان عبور از امام بود؛ آن‌ها گفتمان تقلبی را به راه انداختند. تا فضای مطلوب گرایش به آرمانهای امام و انقلاب را منافقانه مصادره كنند. "



کودتای نرم بود

این فعال اصولگرا همچنین مناظره های انتخاباتی دور دهم ریاست جمهوری را "آغاز كودتای نرم" نامیده و بدون رویکرد یا جدی انگاشتن حضور مردم، ادعا کرد "همان ها خیلی زود با سناریویی از پیش تعیین شده، موضوع تقلب (در صورت ناكامی) در انتخابات كه آن را حدس می‌زدند، طرح كردند؛ این طیف با این اهداف روشن آمده بود، حتی خود آن‌ها باور تقلب را نداشتند؛ بلكه این موضوع یك برنامه بود، لذا امر را مشتبه كردند و حوادث بعد از انتخابات را كلید زدند، حوادث بعد از انتخابات دنباله حوادث این دو دهه بود، هدف آنها تهی‌كردن محتوای نظام و فقط نگه‌داشتن ساختار صوری نظام بود"



اصلاح طلبانی که به ساختار نظام اعتقاد نداشتند

غلامحسین الهام همچنین در پاسخ به یکی از سوالات القائی مبنی براینکه "پس زمانی كه دولت اصلاحات روی كار بوده، همان زمان هم به ساختار جمهوری اسلامی اعتقادی نداشتند؟"، مدعی شد: "همه قراین موجود شاهدی بر این موضوع است؛ یك قسمت از جریانی كه آن ها دنبال كردند قانون مطبوعات بود. از مطبوعات به‌عنوان ابزار فضا سازی و ابزار نرم برای تغییر استفاده شد كه با حكم حكومتی مقام رهبری متوقف شد و این نشان می‌دهد كه طرح این موضوع برای حفظ نظام یك بحث جدی بود. این‌ها برای استمرار جریان خود متوسل به خشونت شدند و به دنبال آن كودتای ۱۸ تیر ۷۸ طرح‌ریزی كردند كه به وسیلة مردم سركوب شد."


این فعالِ حامی دولت، هیچ اشاره ای به بستن فله ای مطبوعات و حملات خونین و شبانۀ لباس شخصی ها به خوابگاه کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۷۸ نکرد.



قصد حذف ولایت در مجلس ششم

عضو حقوقدان شورای نگهبان، در ادامه اتهام زنی های خود به اصلاحات و اصلاح طلبان، سالم ترین مجلس بیست سال اخیر ایران را مورد هتاکی قرار داده و خاطرنشان ساخت "در مجلس ششم از طریق ساختار سازی به اصطلاح قانونی، این حركت به شدت دنبال می‌شد. بحث تعارضات جدی با شورای نگهبان بیشتر در این دوره دیده می‌شد. خود آن‌ها هم صراحتاً در دوران اصلاحات خاتمی را كنش‌گرِ عصر گذار نامیدند. گذار به چه‌ چیزی؟ رسما هم گفتند گذار به نظام دموكراسی و دموكراسی یعنی ساختار كاملا سكولار و این طیف بعداً تبدیل شد. به همین اتاق فكر كودتای سبز كه این فرآیند را در عرصه سیاسی و فرهنگی دنبال می‌كنند. ولی ساختارهای نظام هم محكم بود و هم عبور از این وضعیت سخت بود، و به همین خاطر هدف اصلی را اصل ولایت فقیه قرار دادند كه هم ذهنیت‌های غلط نسبت به جایگاه عملی ولایت ایجاد كنند و هم در عمل شروع به حذف ولایت فقیه از مدیریت مؤثر كشور كردند و تا فقط جنبه تشریفاتی به آن بدهند. در این دوره خیلی تلاش كردند تا در ذهن جوانان ولایت فقیه را مزاحم آزادی‌های جامعه تلقی كنند.ولی مواضع روشن و رویكرد‌های مبنایی دفاع به موقع از حقوق ملت به وسیلة ولایت فقیه این تلاش‌ها را خنثی می‌كرد."



تقلب گفتمانی

الهام در ادامه اظهارات خود، با فراری رو به جلو و بدون رویکردی منصفانه، رهبران جنبش را مورد اهانت و اتهام "تقلب و جعل" قرار داده و اظهار داشت "بنده تقلب گفتمانی را ریشه مسئله می‌دانم؛ تقلب گفتمانی یعنی یك گفتمان جعلی را پرچم خودت قرار دهی كه به آن‌ اعتقاد نداری؛ این یك تقلب و جعل معنوی است؛ شاخص میرحسین موسوی، ‌عنوان نخست‌وزیر امام بود و شعار اولیه او احیای ارزش‌های امام. لذا این رفتار قابلیت جذب را داشت ولی حقیقت این قضیه و پشتیبانان این گفتمان كسانی بودند كه هیچ سنخیتی با گفتمان امام نداشتند به ‌هر حال با فریب و جعل حمایت برخی را جلب كردند اما موفقیتی پیدا نكردند. این‌ها می‌خواستند مردم را گول بزنند و توفیقی هم در این جهت پیدا كردند، چون‌ این ها با این شاخص‌ها آمدند و شفاف نبودند."



حمله به تمام منتقدین احمدی نژاد

وزیر دادگستری دولت نهم همچنین خاطرنشان کرد "از طرفی یك گروه اقلیتی هم كه به دنبال تغییر نظام بودند هم با آنان همراه شدند، چون به دروغ بودن این گفتمان ایمان داشتند. بحث دیگر هم رقابت‌های شخصی انتخاباتی در این دوره بود كه بین‌ اصولگرایان شكافی هم ایجاد كرد و مسائل شخصی كه طیفی با شخص احمدی‌نژاد داشتند هم در شكل‌گیری این قضایا بی‌تأثیر نبود. بعضی بخل‌ها، تنگ نظری‌ها و حسادت‌ها هم به این موضوعات دامن زد. البته این هم برنامة تبلیغاتی آنها است كه شكاف بین روشنفكران و نخبگان و مردم را دامن بزنند. و این اختلاف را برای اهدافی كه در جایگزین دموكراسی لیبرال به جای مردم‌سالاری دینی ایجاد كنند. و این نقطۀ حذف مردم است. "



مناظره ها موثر و مثبت بود و به کسی هم اتهامی زده نشد

الهام مناظره های انتخاباتی را "بسیار موثر"، "بدون اشکال" و "عاری از بداخلاقی" و حتی "مثبت" ذکر کرد و گفت "مثبت بود در جلب مردم، بالا رفتن مشاركت و اعتماد به احمدی نژاد... شفاف سازی بود... عصبانیت آن طیف نیز، از مرزبندی بود... مرزبندی بین موسوی و نسبتش با گفتمان توسعه و اصلاحات و دقیقا روسای این دولت ها. این یك سوال طبیعی است و اصلا بحث های انتخاباتی همین است. "


وی پیرامون اتهاماتی که احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتیِ خود به افراد غایب در آن جلسات وارد کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه "شما یك حقوق دان هستید؛ آیا به لحاظ حقوقی اشكالی ندارد در مقابل افكار عمومی اتهاماتی به شخصی در غیاب او وارد شود كه فرصت دفاع ندارد؟"، گفت: "من در اظهارات آقای احمدی‌نژاد تهمتی ندیدم... نقد و نقادی طبیعت كار سیاسی است. در مناظرات مسائلی مطرح شد... مسائلی كه پرسش‌های افكار عمومی بود...این طبیعت آزادی سیاسی است. ... می‌گویند چرا طرفهایی كه در مناظره نبودند آن ها پاسخ ندادند، چه منعی برای پاسخ داشتند. آنها كه میلیونها لوح فشرده در تخریب احمدی‌نژاد توزیع كردند یك لوح هم در دفاع از خودشان توزیع می‌كردند. فضای رسانه ای گسترده ای در دست آنها بود كه می توانستند پاسخ دهند؛ ولی ترجیح دادند پاسخ ندهند."


الهام در این زمینه اشاره ای به مصادیق این فضای رسانه ای و امکانات وسیعی که رسانه ملی برای حامیان دولت و شخص رئیس دولت ایجاد کرد، ننمود.



هاشمی رفسنجانی مطیع رهبری نبود

وزیر دادگستری، سخنگوی دولت نهم، در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه "شما در سخنرانی اخیرتان انتقادات تندی را خطاب به آقای هاشمی مطرح كردید، این در حالی است كه رهبر انقلاب در نماز جمعه ۲۹ خرداد و عید فطر از او حمایت كردند. این صحبت های شما با نگاه رهبری در تعارض نیست؟"، گفت: "خطبه رهبری می توانست فصل ختام این بحث باشد؛ اما خطابه هاشمی بعد از خطبه رهبری نشان داد كه تبعیت از موضع رهبری نكردند. هاشمی به رغم صحبت های رهبری در اساس تشكیك كرد و تحریك به بحران‌سازی نمود؛ اگر وی پشت بحران نمی ایستاد این بحران كششی برای استمرار نداشت. بعد از عید فطر هم كه ایشان همان مواضع را اتخاذ كردند و برگشت نكردند. "


الهام پیرامون هاشمی رفسنجانی ادامه داد "الان حجت تمام شده است و این ها در عمل نشان دادند كه حاضر نیستند در مسیر تعیین شده رهبری حركت كنند بنابراین مسئولیت این رفتار با خودشان است و باید هزینه آن را بپردازند و مردم خود را معطل این كژتابی ها نمی كنند و بالاخره این جریانات را از سر انقلاب حذف خواهند كرد. "



آن ها خودشان دفع شده هستند

سخنگوی دولت نهم همچنین پیرامون هاشمی و رهبران جنبش مدعی شد "این ها خودشان دفع شده هستند؛ باید برگردند، الان باید تصمیم بگیرند حركاتی كه در طول هشت ماه بعد از انتخابات انجام دادند تا ۲۹خرداد قابل اغماض، از آن به بعد تا روز قدس قابل اغماض، از روز قدس تا ۱۳ آبان قابل اغماض، تا ۱۶ آذر قابل اغماض، تا عاشورا چه؟! "


"به نظر من عاشورا نقطه پایانی بود، چون عاشورا نقطه وحدت اساسی اعتقادی آحاد مردم بود چون بعد از آن 9 دی رقم خورد، بعد از عاشورا هم این آقایان شفاف سازی نكردند لذا این ها دفع شده هستند. یك راهی باید پیدا كنند. این ها مسیر خود را كج رفته اند و می توانند برگردند. توبه را برای همین شرایط گذاشته اند."


الهام همچنین احمدی نژاد را در مدیریت انتخابات، "بی نظیر و یك قهرمان ملی" خواند.


__________________
واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ دانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت، هم کلید زندگیست گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست
View user profile http://WWW.PARSiYAN.TK

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum