You are not connected. Please login or register

گزارش‌گران بدون مرز : جامعه جهانی در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ایران مسئول است

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

امیر بت شکن


کاربر تازه وارد
کاربر تازه وارد
جمهوری اسلامی ایران باید در شورای حقوق بشر محکوم
شود
گزارش‌گران بدون مرز : دوشنبه ٢٦ بهمن ماه در نشست
دوره‌ای شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از
زمان تاسیس این نهاد در سال ٢٠٠٦ جمهوری اسلامی ایران علیرغم نقض فاحش و مستمر حقوق
بشر اما هر بار از محکوم شدن نجات یافته است. تصمیم قاطع کشورهای عضو شورا و به
وِیژه کشورهایی چون چین و اعضای کنفرانس اسلامی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران
می‌تواند کمکی موثر در وادار کردن این کشور به محترم شمردن تعهدات بین‌المللی و
موازین حقوق بشر باشد.
در اسفند ماه ١٣٨٦ پرونده وضعیت حقوق بشر در ایران برای
اولین بار در این نهاد طرح اما در پشت درهای بسته بایگانی شد و به نشست عمومی راه
نیافت. در فروردين ماه ١٣٨٧ از ٤٧ کشور عضو شورای حقوق بشر ٢٥ کشور به عدم بررسي
وضعيت ايران رای دادند و جمهوری اسلامی با سواستفاده از نزدیکی‌های مذهبی و
جغرافیایی با برخی کشورها و زد و بند با " دوستان و همسایگان" بازهم از "مصونیت"
بهره مند شد.
از ٢٢ خرداد و در پی انتخاب مجدد و مورد اعتراض محمود
احمدی‌نژاد در ایران

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum