You are not connected. Please login or register

14 اسفند، یک فرصت

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1 14 اسفند، یک فرصت on 13/2/2010, 15:25

وطن سبز

avatar
کاربر تازه وارد
کاربر تازه وارد
يک پيشنهاد؛ جمعه ۱۴ اسفند سالروز وفات دکتر مصدق، برای راهپيمايی پيش از
چهارشنبه سوری مناسب است. به نظرم اگر برنامه ريزی خوبی کنيم، برای نشان
دادن قدرت جنبش سبز می‌توانيم از اين روز بهره‌گيری کنيم. اولین امتياز
اين روز اين است که مربوط به دکتر مصدق بوده و بی ارتباط به اهداف
آزاديخواهانه ما نيست. دومين امتياز آن اين که امسال ۱۴ اسفند روز جمعه
بوده و تعطيل است. نکته آخر اينکه به نظر من ما بايد از فاز روزهای مربوط
به حکومت خارج شويم و روزهای خودمان را در تقویم سبز ثبت کنيم. به طور
مثال ۱۴ اسفند و چهارشنبه سوری پيش از پايان سال می‌تواند در تقويم سبز
جنبش ثبت شود. تا نظر دوستان و همراهان سبز چه باشد

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum